قوانین و مقررات - طرح شکایت و انتقاد

قوانین و مقررات :

1.هر پین متعلق به یک شخص بوده و امکان استفاده همزنا برای دو نفر وجود ندارد.

2.خدمات پشتیبانی تا اتمام دوره رایگان خواهد بود.

3.در صورتی معرفی ۳ نفر به سایت 1 لاینسس رایگان دریافت می کنید.

4.امکان بازگشت وجه تا 7 روز میسر می باشد اما شخص خریدار بعد از دریافت وجه امکان خرید مجدد در سایت را ندارد.

 

شکایات و انتقادات :

برای طرح شکایات و انتقادات با ایمیل زیر در ارتباط باشید :

admin@anti32.ir